Cây công trình, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp... rất đa dạng và phong phú về chủng loại: Từ cây bóng mát đến cây trồng nền...Với giá cả đủ sức cảnh tranh trên thị trường.